Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznania pri zmenene nehnuteľnosti

Daňové priznania pri zmenene nehnuteľnosti

do konca januára je povinnosťou občana, u ktorého nastali zmeny pri dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby), na obecnom úrade podať nové daňové priznanie, v ktorom budú zmeny uvedené. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vážení občania,

do konca januára je povinnosťou občana, u ktorého nastali zmeny pri dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby), na obecnom úrade podať nové daňové priznanie, v ktorom budú zmeny uvedené. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Ďalej upozorňujeme občanov, na ktorých sa vzťahujú zľavy (podľa VZN), aby si žiadosť o zľavu(ktorá sa týka zľavy na daň z nehnuteľnosti, tak aj zľavy na TKO), podali na Ocú najneskor do 31.januára v danom roku. (Týka sa to občanov ZŤP, študentov, ktorí bývajú na internáte, vojakov) .Toto platí i pre tých občanov, ktorým bola zľava priznaná v minulých rokoch. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci ale na uvedenej adrese nebývajú, musia doložiť úradné potvrdenie, kde platia na likvidáciu TKO.

Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí vybudovali obytné podkrovie, aby i toto priznali ako novú skutočnosť v daňovom priznaní(ak nebolo priznané v minulých rokoch).

Tiež treba rozlišovať hospodársku budovu od budovy slúžiacej na podnikateľskú činnosť a takto to do priznania uviesť.

Upozorňujeme Vás na to, aby ste zmeny do priznania uviedli pravdivo, nakoľko budú zo strany obce a Stavebného úradu v Skalici vykonávané kontroly. Ak skutočný stav nebude zodpovedať daňovému priznaniu, bude zo strany obce podľa zákona vyrúbená pokuta od 331,94 do 3319,40 eur.2