Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

Materská škola Kátov je štátna materská škola a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu “Kamaráti s prírodou” pomáha deťom objavovať a spoznávať svet plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravia.

Materská škola je 2 triedna s výchovným jazykom slovenským.
Poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a vhodne ju dopĺňať. Chceme poskytovať dieťaťu vzory pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu, environmentálnemu mysleniu a cíteniu. Vytvárať podmienky a ponúkať rovnosť šancí na výchovu a vzdelávanie každého dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami. Podporujeme nadanie a záujmy každého dieťaťa, pomáhame formovať jeho vlastnú jedinečnosť rozvíjaním predstavivosti a tvorivosti v každodenných aktivitách. Spoluprácou s rodičmi chceme prispievať k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k skvalitňovaniu komunikácie, ponúkať príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a školy plánovaním spoločných aktivít. Zabezpečujeme deťom odbornú starostlivosť a spolupracujeme s CPPPaP v Holíči a soZŠ v Holíči.

Život v materskej škole sa riadi školským poriadkom,
ktorého dodržiavanie je predpokladom dobrých vzťahov medzi všetkými osobami zainteresovanými na živote školy.

Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detí a poskytuje deťom vyváženú zdravú stravu s dostatkom zdravých a výživných potravín (ovocie, zelenia, cereálie a pod.). MŠ je zapojená do projektu Školské ovocie.

Areál školského dvora je vybavený novými preliezkami, ktoré poskytujú deťom dostatok priestoru pre rôzne pohybové aktivity.

Kontakt

Materská škola Kátov

Adresa: Materská škola
Kátov  155,
908 49  Kátov

Telefón: 034/668 2702

Email: ms@katov.eu

Personál

Riaditeľ školy:
Vlasta Bartošová

Učiteľky školy:
Bc. Helena Bimková
Milka Lašáková
Michaela Hržičová

Zamestnanci školy:
vedúci školskej jedálne – Mário Kopeček
kuchárka – Lenka Janotová
upratovačka – Andrea Filická

Vzdelanie

Stupeň vzdelania: Predprimárne

Vyučovací jazyk: Slovenský

Zriaďovateľ: Obec Kátov

Súbory na stiahnutie

Dokumenty MŠ

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Poplatky MŠ Veľkosť: 60.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Podmienky prijatia detí do MŠ Veľkosť: 79.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Režim dňa v MŠ Veľkosť: 85.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Hodnotiaca správa Veľkosť: 251.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Školský poriadok Veľkosť: 245 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024

Bez kategórie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyhlásenie o bezinfekčnosti Veľkosť: 20.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa z MŠ Veľkosť: 26.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2024
škols. vzdel. Kátov stranka Veľkosť: 406.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.5.2024
ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV Veľkosť: 401.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.5.2024
Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole Veľkosť: 412.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.5.2024