Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Znak a názov obce

erbZnak, pečať a vlajka

V znaku obce je zamestnanecký motív a poukazuje na dávne zamestnania obyvateľov obce – rybárstvo a prievozníctvo. Na pečatidle z roku 1647 je čln s dvoma veslami, okolo ktorého je šesť hviezdičiek. V kruhopise čítame SIGILLVM PAGI KATOVIE. 1647. Odtlačok pečatidla je na písomnosti z roku 1777 v Štátnom oblastnom archíve Nitra. Aj pečatidlo datované rokom 1684 má v strede čln s dvoma veslami a siedmimi hviezdičkami okolo. V kruhopise je nápis SIGILLVM PAGI KATO. 1684. Otlačok pečatidla na listine z roku 1774 sa nachádza v ŠOA Nitra. Pečatidlo datované rokom 1816 má v strede čln s dvoma veslami, okolo ktorého je päť šesťcípych hviezdičiek.
V kruhopise čítame: SIGILLVM + PAGI + KATO + 1816 +. Otlačok tohto pečatidla je na listine z roku 1850 v archíve rímsko-katolíckej fary v Holíči.

Miestna samospráva v Kátove používa dnes znak obce, ktorý tvorí štít, v modrom poli ktorého je uprostred strieborný čln s dvoma veslami, okolo ktorého je šesť zlatých päťcípych hviezdičiek. Výtvarný návrh spracoval A. Tomašovič z Interiéru Hlohovec v roku 2001 a bol schválený Heraldickou komisiou pri MV SR v roku 2002. Symboly obce – znak, pečať a vlajku používa miestna samospráva.

PhDr. Mária Zajíčková

 

nazov_obce_01

Názov obce

Výklad názvu obce Kátov nie je jednoznačný. Povesť hovorí, že pôvodne boli v Kátove postavené dva domy. V jednom z nich, v blízkosti vrchu dodnes nazývaného Šibenica, býval kat so svojimi pomocníkmi, v druhom rybár, ktorý vykonával aj prácu prievozníka cez rieku Moravu. Podľa tohto výkladu je názov obce odvodený od zamestnania kata.
Iný výklad názvu obce hovorí, že súvisí s názvom germánskeho kmeňa Kvádov, ktorí obývali toto územie pred príchodom Slovanov. Ďalší názor zasa vychádza zo základu slovesa kátiti, kácati, z čoho by vyplývalo, že obec vznikla na mieste vyklčovaného lesa.

Zaujímavé a starobylé sú aj názvy jednotlivých častí chotára obce. Odrážajú dominanty a tvary terénu, hospodárske skutočnosti, trvalé alebo predchádzajúce porasty, ale aj spoločenské a kultúrne javy: Pod šibeňicú, U starého mosta, Baráki, Za štrekú, U kríža, Na písku, Pode vŕbama, U včelína, U trúbi, Struški, Kúti, Svatojánki, Pokrajňíki, Preschodňíki, Chvoňica, Dolini, Jami, Ňifki, Táhané, Vrchovini, Žlépki, Pláňavi, Záhradi, Lúčki, Staré, Tálki, Panskí les, Zelňice, Višňovce, Topolské, Novini, Nové, Rúbaňice, Očov, Paďelki, Holupské, Hríchovice, Svaťina. Markovské.

PhDr. Mária Zajíčková